Почистване на стаи в хотел в централен Лондон.

Verified

Набирам спешно жени:
Почистване на стаи в хотел в централен Лондон.
Заплащане – £8 ph
Дневни смени – 08:30 – 17:00
За една смяна трябва да се почистят 14 стаи
При желание : 07715274253