Здравейте! Сплотена и одговорна агенция тьрси роботници в сверата на почисване на частни домове с пьлна работна седмица в Южен Лондон .Стартово заплащане £9 на час.
За повече информация моля обадете се на 07440787143