Компания: PROBU!LD LTD
Търсим: Бояджии
Обеки в: Newbury, Cheltenham
Посткод: RG14 / GL50
Продължителност: 6 Седмици +
Работни часове: 8/9 на ден
Надница: 13,5 £ /час

Изисквания:
• CSCS карта
• НиН
• ЮТР
• Обувки,Каска,Жилетка
• Инструменти
• Асбестос Сертификат*
(*може да се изкара онлайн)

За повече информация:
07455514999