Търсят се готвачи за пъбове на следните адреси: KT11 1BW / KT10 8LA. Необходими са основни познания по английски език. Предлагаме часово заплащане, обучение, работа на пълен или непълен работен ден, платен годишен отпуск. За контакти: 07554801340