В момента Be Personnel набира служители за:
дневна/нощна смяна за пекарна в Шотландия-Lochgelly.
Успешните кандидати ще се възползват от:
Работа 5 дни от общо 7 – Ротационно
Извънреден труд, платен при 1,5 x ставка на заплащане
Столова с безплатни продукти за сандвичи
Тел. за връзка: 07813529374