Спешно търсим жена за редовни почиствания на регулярни къщи предимно в южен Лондон. Стартово заплащане 8.00-9.00 на час. Минимален английски и опит в сферата на почистването. Необходими документи NIN, UTR и банкова сметка. Може и да са в процес на издаване. За контакт: 07495298252