Намираме жени за почистване на регулярни адреси. Всеки с желание да работи и търси постоянна работа е добре дошъл.
*Работно време* според вашите изисквания – почасово или пълно работно време.
*Адресите* които предлагаме са на близо един от друг в един район.
*Заплащане* на час – старт от £11.
Телефон за връзка
074 6996 0402

Recruiting cleaners for cleaning regular and one-off addresses. Everyone with a willingness to work and looking for a permanent job is welcome.
*Working hours* according to your requirements – hourly or full-time.
*The addresses* we offer are close to each other in one area.
*Wage per hour* – start from £11.
Contact number
*074 6996 0402*