Имаме следната позиция Портиер DOOR MAN в Park Plaza Riverbank!
Пълен работен ден, 40 часа на седмица!
Плащането е £10,50 в момента, но вероятно ще бъде £11 от март/април.
Идеалният кандидат:
Някой, който говори английски на средно ниво, на възраст и има добра личност – не се страхува да говори с гости (опитът би бил добър, но не е от съществено значение).
За повече информация тел. 07956236128 или 02078392233