Търсим Bathroom Fitter с опит, собствен транспорт и инструменти. Обектите са в различни райони на Лондон. За контакт: тел. 07887 492 455 или 07838 185 339