Има свободни места в хотели в централен Лондон за:
– Room Attendants (Камериерки )
Заплащане: £13.50 на час,чистят се 9 кредита за 8 часа на ден.
Има обучение (тренинг ) заплащането е на всеки две седмици.
Необходим е разговорен английски,опит от хотел и трябва да имате пресетъл или сетъл статут,не приемаме само с апликация.
Работи се с редовен трудов договор и платен годишен отпуск плюс bank holiday се заплаща двойно ако се работи.
Храната и униформата са от хотела.
За контакти: 07493524586