Компания за почистване в Brighton набира екипи за почистване( End of tenancies, one off, after builders…)

Добро заплащане пълна седмица + боноси.

Моля звънете на лични 07377 737741