Компания за почистване в Brighton набира екипи за почистване( End of tenancies, one off, after builders…) Добро заплащане пълна седмица + боноси. Моля звънете на лични 07377 737741