РАБОТАТА Е ЗА ЛЕЙБЪР Може и без  дукоменти.Обекта се намира в  18 Hurst Road
Sidcup DA15 9AA Sidcup работата е на закрито. Заплащтането е стартово 80  на ден. За повече инф. 07861 104080