Ако търсите работа в хотел около празниците, обадете се на КТ&Т: 078 6668 4798. Имаме временни и постоянни позиции за сервитьори, камериерки и портиери!