**Набиране на жени за почистване*
Търсим сериозни и отговорни хора с който можем до работим дългосрочно.
Добре дошли са всички, които имат желание за работа и търсят постоянна или временна работа.
*Заплащане на час* – започва от £13
*Работно време* според вашите изисквания – почасово или пълно работно време.
**Предлаганите от нас адреси* са близо един до друг в една област.
*Покрити зони*- Уимбълдън, Пътни, Фулъм, Челси, Батерси, Шепърдс Буш, Кенсингтън
*Телефон за връзка*
*074 6996 0402*
*Recruiting women for cleaning*
We are looking for serious and responsible people with whom we can work long-term. Every one willing to work and looking for a permanent or temporary job is welcome.
*Working hours* according to your requirements – hourly or full-time.
*The addresses* we offer are close to each other in one area.
*Covered Areas*- Wimbledon, Putney, Fulham, Chelsea, Battersea, Shepherds Bush, Kensington
*Wage per hour* – start from £13.
Contact number
*074 6996 0402*