Набиране на персонал – Помощник склад/ Опаковчик
DHL????
Непълен работен ден £12,31 на час
Пълен работен ден £15,24 на час
Понеделник петък
Време: 9-17ч
Осигурено едно хранене дневно
Не се изисква опит
Трябва да сте навършили 18 години
Моля, изпратете ми съобщение или ws 07308323152, благодаря