Съдействам за започване на работа в цехове за пакетиране Западен Лондон. Английски език - не се изисква. Телефон 07928159669.