Търсим лейбъри за обект в Реадинг (Reading) Заплащането е £60 на ден след данъци. Задължително трябва да имат CSCS минал тест или карта тел 07570853306