Общ работник за Hornchurch за утре 9-2 – 70£.

Работата се състои в пренасяне на фитнес уреди . Изискват се safety boots and hi via. За контакт

07482376444