Почистване на големи къщи, £12 – редовно; £18 на час – еднократни адреси, директно се договаряте. Тел: 0330 22 36824 , с код за Англия е 0044 330 22 36824 .