Търсим човек за почистване на фитнес в района на Wimbedon.
Всяка седмица в Понеделник и Четвъртък по 3 часа от 12.00 до 15.00 часа.
Възможност за още допълнителни часове.
Заплащане на час £13
Моля свържете се с нас на 074 6996 0402
We are looking for a gym cleaner in the Wimbledon area SW19.
Every week on Monday and Thursday for 3 hours from 12.00 to 15.00.
Possibility of additional hours.
Hourly pay £13
Please get in touch with us on
074 6996 0402