Предлагаме работа в сферата на почистването за района на KT1,KT2,KT3,KT4,KT5,KT6,SW3,SW5,SM1,SM2,SM3,SM4,SM5,TW10,TW9,TW11,TW2,TW3,TW7,TW13,TW4,TW5,W4,
W3,12,W6,W14,W8,W10,W11,W9,W2,W5,W13,W7.
Ние осигуряваме заплащане на деня коректност и разбиране от наша страна.
За повече информация може да се свържете с нас на телефон 07979 335263.
Благодарим ви!