Hotel Management Services търси: 

Рецепционисти - за дневни смени и нощни смени - Изисква се да имате много добър писмен и говорим Англииски език.

Пиколи - работи се на три смени от 7-3, 3-11, 11-7 , . Необходимо е разговорно ниво английски език

Камериерки -английският не е задължителен

Сервитьори/Сервитьорки - трябва да знаете знаете байсик английски.

за 4* и 5* звездни хотели в Централен Лондон. Подсигурена пълна работна седмица на трудов договор, заплащане на час, платен годишен отпуск, здравни и пенсионни осигуровки, като можете да започнете веднага За повече информация можете да позвъните на : +447557785300.