Изисква се кандидатите да имат опит! Започване веднага! Работата е в Barnet.
Моля, да се обаждат само сериозно кандидати! Заплащане по договаряне!
Тел. за контакт 07479010147