Английска компания търси да наеме амбициозни хора за работа в Лондон в строителната индустрия. Има опции за повишаване на квалификацията, ако желаете да се развивате. Предпочитат се хора с опит и добра работа в екип.
➡️ Мултипрофесионален / майстор за незабавно начало, изисква се шофьорска книжка
Заплатата варира в зависимост от сайта и позицията.
За повече информация и оферти, моля, изпратете съобщение в Whatsapp за вашето име, каква строителна търговия можете да извършвате и къде се намирате в Лондон
☎️? +44 7960 578434 ?☎️
Благодарим ви за вниманието и очакваме вашите запитвания!
An English company is looking to recruit ambitious people to work in London in the construction industry. There are options for upgrading qualifications if you wish to develop. Preference is given to people who have experience and work well in a team.
➡️ Multi trade / handyman for immediate start, driving licence is required
Salary varies depending on site and position.
For more information and offers, please message on Whatsapp your name, what construction trade you can do and where you are based in London
☎️? +44 7960 578434 ?☎️
Thank you for your attention and we look forward to your inquiries!