Работа на автомивка
WAVES HAND CAR WASH
POTTERS BAR, EN6 2PB
£12/час, седмично заплащане.
Задължително е да имате предишен опит и статут за уседналост.
07534811010 или на място — at Tesco Superstore (Mutton Ln, Potters Bar)