Българско училище обявява конкурс за преподатели в начален етап.Необходими документи за кандидатстване: 1.Диплома за завършено висше образование. 2.Автобиография на български език. 3.Мотивационно писмо. 4.Препоръки от предишен работодател в България. Документите можете да изпращате на имейл bul_school @ yahoo.co.uk Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Ние предлагаме отлично заплащане и възможност за работа в добър екип.