Свободна позиция за шофьор – куриер към Evri (Hermes).
Основната дейност е свързана с доставянето и събирането на пратки от врата до врата, с личен автомобил. Пратките са предимно малки и не са тежки. Районът в който се доставя е постоянен Доркинг, Ледърхед. Стоповете варират между 70-100-170. Доставя се за 2-3-4 часа.Плаща се на пакет 0.70p. Работата е подходяща, като допълнителна, но може да стане и основна с допълнителен район.
За повече информация може да се свържете на тел. +447774144736 Венцислав.