Предлага се работа в почистването. Адресите са седмични и се  намират в южен Лондон. Sw, SE, Cr, Kt. Старт веднага. Не е задължително жените да имат опит. Заплашането е 9£/ч. За подробности тел 07412648533