CDC Hospitality търси супервайзор за апартаменти със опит.
Кандидатът трябва да е позитивен и да говори английски .
За контакти:
daniela@cdchospitality.co.uk
mob.phone 07740000720