Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: да са регистрирани като self employed или да имат Limited company, да са отговорни и надеждни и да владеят разговорен английски. Предишен опит ще е в предимство, но не е задължителен. Моля ви обадете се на 07846600938 oт Понеделник до Петък между 9.00 и 17.00 за повече информация