Свободна позиция закамериерки в хотел в Централен Лондон, с възможност за започване веднага.Осигуряваме пълна работна седмица, на постоянен трудов договор- платениосигуровки и платен годишен отпуск. За повече информация моля позвънете на447557785300.