Свободна позиция за камериерки в хотел в Централен Лондон, с възможност за започване веднага. Осигуряваме пълна работна седмица, на постоянен трудов договор- платени осигуровки и платен годишен отпуск. За повече информация моля позвънете на 447557785300.