Hotel Management
Services търси спешно камериерки за работа в хотели, не се изисква английски
език и можете да започнете веднага. Работи се 5 или 6 дни в седмица, с рота
подготвена предварително в началото на работната седмица! Имате платени
осигуровки и платен годишен отпуск! 
За повече информация можете да позвъните на : +447557785300 
Или ни пишете на:
hr@hmserv.co.uk

Hotel Management Services търси спешно камериерки за работа в хотели, не се изисква английски език и можете да започнете веднага. Работи се 5 или 6 дни в седмица, с рота подготвена предварително в началото на работната седмица! Имате платени осигуровки и платен годишен отпуск!  За повече информация можете да позвъните на : +447557785300  Или ни пишете на: hr@hmserv.co.uk