Търси се сервитьорка в кафе-закусвалня на адрес: 154 GEORGE LANE, SOUTH WOODFORD, LONDON E18 1AY. За контакти: 07850348496 – Аli.