Здравейте,
Търсят се жени за почистване на домове в Лондон – регулярни и еднократни адреси.
Предлагаме работа за пълна работна седмица или ако имате поне 3 свободни дни.
Започване веднага. Опитът е предимство, но не е задължителен – предлага се обучение. Единственото задължително изискване е да умеете да пътувате свободно с градския транспорт!
Необходимо е да имате НИН, статут settled или pre-settled, UTR и банкова сметка или да са в процес на изваждане.
За да получите повече информация моля, изпратете телефон и пост кодът, на който живеете на съобщение на телефон
07491928595