Търся сериозни работници за обект на Kennington! Работата е на заработка/прайс!

Прави се кадинг на Балкони (стена и таван). Минимални инструменти - лазер,Импакт,хамър дрил! 

Любомир 07491571177

Мишо ‭07805 485468‬