ФИКСЕРИ за Highbury and Islington. Работата е на day work правят се малки боксове и нищо повече .  Не се изисква да сте професионалисти .
Работи се от от 8:00 до 15:00 и се заплаща £150 преди такси .
Задължително е да имате инструменти и необходимите документи за работа в UK

За контакт : 07475124449