Фиксери Dryliners за 1st and 2nd Fix, (MF Ceilings, SAS Ceilings). Изисква се CSCS карта. Работата е дългосрочна Централен Лондон. За повече информация, моля свържете се на тел.:07436626692