Работа за Фиксери (MF Ceilings, SAS Ceilings). Изисква се CSCS карта. Работата е дългосрочна Централен Лондон. За повече информация, моля свържете се на тел.: 07436626692