Дългосрочна работа в Централен Лондон и Еджуеър за Dryliners 1st and 2nd Fix,Ceiling Fixers. Необходими документи CSCS CARD. За повече информация на тел.:07436626692