Свободни работни места за шофьори и за помощници на шофьори. Работи се на камиони - 7,5 тона(с категория С, Тахо карта, CPC card) и лутън ванове - 3,5 тона (с категория В) . За помощниците не се изисква шофьорска книжка. Кандидатите трябва да са над 25 години. Изисква се добър английски, не повече от 6 точки в шофьорската книжка, NIN, Доказателство за адрес, Документ за самоличност. Депата от които се започва работа са на комуникативни места в Erith(DA8),Tillbury(SS17),Basingstoke(RG24),Aylesbury (HP22). За повече информация тел: 07474020760 CV: nikola.dotransport@gmail.com