Шофьор на камион HGV щора. class 1 с професионална компетентност. Палетни товари. £15.50 на час. Дневни курсове. В редки случай с преспиване, което допълнително се заплаща. Базата е в източен Лондон.
За контакт и повече информация 07590916964