Abaut Us

heder final

Моля, нека да се запознаем

           Jump2Job ltd е регистрирана в Обединеното Кралство със седалище Лондон трудово посредническа компания, чиято цел е намиране на най-краткия път между работодателите и работниците, повишаване на квалификацията и придобиване на допълнителни знания с цел по добра реализация в пазара на труда в Великобритания.

Ние сме насочени към посредничество и сътрудничество с работници и служители живеещи на територията на Европейския Съюз, като ние като посредник им осигуряваме работа в Лондон ,съобразена с тяхната квалификация и умения Ние поддържаме база данни от компании работодатели в Великобритания , които с високи темпове развиват бизнеса си ,което води до непрекъснато търсене на нови работници. Наши партньори са компании работещи в различни сектори на индустрията и услугите, като строителство, хотелиерство, търговия и земеделие .Благодарение на дългогодишното ни сътрудничество сме изградили бизнес отношения ,които се базират на взаимната сигурност и доверие, носещи полза и за двете страни

Ние сме готови да отговорим на всички ваши въпроси и да посрещнем всичките проблеми които могат да се появят в процеса на работата