Фирма за почистване на Carpet, Rug,Mattress, Sofa, Curtains- търси- Carpet Cleaner- с собствен автомобил и оборудване за почистване. Старт веднага. За повече информация 07557914387