Работа за Кладдинг фиксери. Старт веднага. Задължително CSCS. Повече информация на телефон 07896989502