Търсим човек по заместване от 15.08 до 15.09. Адресите са на Wimbedon SW19, Fulham, Shepard’s Bush.
Възможност за почасова работа в зависимост какво на вас ви е удобно.
Може и ако имате свободно място в графика да го запълним
Телефон за връзка
074 6996 0402
We are looking for a cleaner from 15.08 to 15.09. The addresses are in Wimbledon SW19, Fulham, and Shepard’s Bush areas.
Possibility of hourly work! Depending on what is convenient for you.
If you have an available gap in your schedule, we can fill it.
Contact phone number
074 6996 0402