end of tenancy cleaning St Albans

Busy Maids  St Albans Cleaners  Търси да чистачи за еднократни и регулярни почиствания . Адресите са в St Albans , Hatfield, Luton и Welwyn Garden .Заплащането е £11- £12 на час.Търсим също екипи за ЕОТ, както и  Carpet  и Оven cleaners. Работата е подходяща за екипи с коли и собствено – оборудване заплащането е процент от сумата за почистването.За да се свържете с нас моля използвайте  тел 07895369274 или използвайте Cleaners St Albans контактна форма