CSCS CARD
NVQ1,2,3,4,5,6
ПРЕДСТОИ ВИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА В УК
ИМАТЕ НУЖДА ОТ ЗЕЛЕНА КАРТА
ИЗПИТ НА ЛИСТОВКИ С ПРЕВОДАЧ НА БЪЛГАРСКИ
И ЕН ВИ КЮ ЛЕВЕЛ 1 ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ТРУДА С ПРЕВОДАЧ НА БЪЛГАРСКИ
ВСИЧКО В РАМКИТЕ НА ЕДИН ДЕН!
ПОЛУЧАВАНЕ НА КАРТАТА И СЕРТИФИКАТА В РАMКИТЕ НА СЕДЕМ РАБОТНИ!
СЛЕДВАЩ ИЗПИТ 11/02/18
ЗА ИНФО И ЗАПИСВАНИЯ
НА ТЕЛ 07878589094