Търсят се екипи с опит в еднократните почиствания и почиствания на хотелски начала (Air Bnb) .

При интерес и за повече информация : 0745 595 4145, 0208 991 1277- Best Rate Cleaning