Търсим фиксери за първи фикс , price work за обект на Windsor  и фиксери на day work за обект на Slough. За информация тел.07827074044